Tin tức - Sự kiện

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024

Ngày đăng: 4/11/2024 10:02:38 AM

Căn cứ Kế hoạch số 906/KH-SVHTT ngày 03/4/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2024;Quyết định số 157/QĐ-SVHTT, ngày 03/4/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thành lập Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2024.