Đội TNTP Hồ Chí Minh

cô Phạm Thị Mai Phương

Email: ptmphuong.c2lson.nt@khanhhoa.edu.vn

phone: 0983526084

 

Những bài hát của Đội:

 

 1. Niềm vui khi em có Đảng

 

2. Hoa thơm dâng Bác

 

 

3. Thiếu nhi thế giới liên hoan

  

 

4. Trái đất này là của chúng em

  

 

5. Đội ta lớn lên cùng đất nước

  

 

 

6. Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh