Tin tức - Sự kiện

Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019

Ngày đăng: 6/27/2019 8:41:59 AM

theo công văn 1301 của Sở GD ĐT trường có 81 HS trúng tuyển vào lớp 10

có 81/151 HS trúng tuyển, đạt tỉ lệ 53,6%
Điểm chuẩn:
-LTT: 43,82
-NVT: 44,91
-HVT: 39,64
-HHT: 40,59
-PVĐ: 40,55
 cụ thể:
11. Trường THPT Lý Tự Trọng
a) Tuyển thẳng: 03 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 43,82 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
12. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp: 61 học sinh. Có 1 học sinh hệ Tiếng Pháp đã trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 44,91 điểm. Trong đó có: 27 thí sinh có điểm xét tuyển từ 45,16 điểm được chuyển sang Trường THPT Lý Tự Trọng. 
d) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
13. Trường THPT Hoàng Văn Thụ
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 39,64 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
14. Trường THPT Hà Huy Tập
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 40,59 điểm
b) Điểm chuẩn xẻt tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
15. Trường THPT Phạm Văn Đồng
a) Tuyển thẳng: 03 học sinh '
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 40,55 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
Tham khảo danh sách HS trúng tuyển vào lớp 10 nh 2018-2019
 
Số
TT
HỌ VÀ                    TÊN Giới
tính
Dân
tộc
Ngày, tháng,
năm sinh
Nơi sinh Điểm xét tuyển Trúng tuyển  
 
 
1 Nguyễn Vân Đài Nữ Kinh 01/11/2003 Khánh Hòa 44.95 Hà Huy Tập 1
2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ Kinh 08/10/2003 Thái Nguyên 45.03 Phạm Văn Đồng 1
3 Hoàng Hữu Huân Nam Kinh 08/01/2003 Khánh Hòa 44.88 Phạm Văn Đồng 2
4 Võ Kim Ngân Nữ Kinh 02/03/2003 Khánh Hòa 44.86 Phạm Văn Đồng 3
5 Nguyễn Cao Phương Uyên Nữ Kinh 04/12/2002 Khánh Hòa 44.83 Phạm Văn Đồng 4
6 Lê Trần Thu Nữ Kinh 23/05/2003 Khánh Hòa 44.80 Phạm Văn Đồng 5
7 Phạm Nguyễn Thành Nhân Nam Kinh 24/11/2003 Gia Lai 44.78 Phạm Văn Đồng 6
8 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân Nữ Kinh 31/12/2003 Khánh Hòa 43.97 Phạm Văn Đồng 7
9 Trần Thị Hải Vân Nữ Kinh 02/02/2003 Khánh Hòa 43.89 Phạm Văn Đồng 8
10 Nguyễn Thành Thục Nam Kinh 22/08/2003 Khánh Hòa 43.86 Phạm Văn Đồng 9
11 Nghiêm Thị Phương Linh Nữ Kinh 02/01/2003 Khánh Hòa 43.85 Phạm Văn Đồng 10
12 Ngô Thị Huyền Trang Nữ Kinh 29/04/2003 Khánh Hòa 43.83 Phạm Văn Đồng 11
13 Trần Thu Hằng Nữ Kinh 06/11/2003 Khánh Hòa 43.81 Phạm Văn Đồng 12
14 Lê Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 22/10/2003 Nghệ An 43.80 Phạm Văn Đồng 13
15 Nguyễn Thị Khánh Trang Nữ Kinh 05/11/2003 Khánh Hòa 43.78 Phạm Văn Đồng 14
16 Đặng Thị Phương Linh Nữ Kinh 09/03/2003 Hà Nội 43.76 Phạm Văn Đồng 15
17 Nguyễn Thái Hoàng Nam Kinh 06/11/2003 Quảng Bình 43.71 Phạm Văn Đồng 16
18 Đỗ Thành An Nam Kinh 06/08/2003 Thái Bình 43.26 Phạm Văn Đồng 17
19 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ Kinh 17/05/2003 Khánh Hòa 42.81 Phạm Văn Đồng 18
20 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ Kinh 21/06/2003 Khánh Hòa 42.78 Phạm Văn Đồng 19
21 Trần Ngọc Triệu Vy Nữ Kinh 26/06/2003 Khánh Hòa 42.78 Phạm Văn Đồng 20
22 Đặng Tâm Như Nữ Kinh 12/10/2003 Khánh Hòa 42.72 Phạm Văn Đồng 21
23 Trương Ngô Như Ý Nữ Kinh 24/02/2003 Khánh Hòa 42.72 Phạm Văn Đồng 22
24 Nguyễn Mai Tuấn Anh Nam Kinh 13/04/2003 Khánh Hòa 42.71 Phạm Văn Đồng 23
25 Trần Qúy Huy Nam Kinh 22/04/2003 Nghệ An 42.70 Phạm Văn Đồng 24
26 Võ Đình Văn Nam Kinh 05/10/2003 Khánh Hòa 42.70 Phạm Văn Đồng 25
27 Bùi Thị Khánh Nữ Kinh 16/11/2003 Khánh Hòa 42.66 Phạm Văn Đồng 26
28 Trần Hữu Gia Huy Nam Kinh 23/08/2003 Nghệ An 42.56 Phạm Văn Đồng 27
29 Nguyễn Phương Thảo Nữ Kinh 06/01/2003 Khánh Hòa 41.79 Phạm Văn Đồng 28
30 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ Kinh 14/09/2003 Khánh Hòa 41.77 Phạm Văn Đồng 29
31 Nguyễn Hoàng Minh Thúy Nữ Kinh 21/10/2003 Khánh Hòa 41.75 Phạm Văn Đồng 30
32 Trịnh Nguyên Bảo Vy Nữ Kinh 01/06/2003 Khánh Hòa 41.74 Phạm Văn Đồng 31
33 Trần Tấn Huy Nam Kinh 13/01/2003 Khánh Hòa 41.72 Phạm Văn Đồng 32
34 Huỳnh Thanh Diệu Ngân Nữ Kinh 01/11/2003 Khánh Hòa 41.71 Phạm Văn Đồng 33
35 Huỳnh Thị Lệ Trang Nữ Kinh 01/05/2003 Khánh Hòa 41.66 Phạm Văn Đồng 34
36 Bùi Lê Quang Minh Nam Kinh 04/09/2003 Liên Bang Nga 41.65 Phạm Văn Đồng 35
37 Nguyễn Linh Chi Nữ Kinh 10/10/2003 Khánh Hòa 41.64 Phạm Văn Đồng 36
38 Lưu Thị Mỹ Hạnh Nữ Kinh 03/09/2003 Khánh Hòa 41.64 Phạm Văn Đồng 37
39 Nguyễn Phi Trung Phương Nam Kinh 07/12/2003 Hà Tĩnh 41.61 Phạm Văn Đồng 38
40 Phạm Thành Bút Nam Kinh 03/02/2003 Khánh Hòa 41.60 Phạm Văn Đồng 39
41 Nguyễn Đức Anh Tuấn Nam Kinh 08/03/2003 Khánh Hòa 41.59 Phạm Văn Đồng 40
42 Hoàng Nam Kinh 30/10/2003 Khánh Hòa 41.50 Phạm Văn Đồng 41
43 Nguyễn Anh Văn Nam Kinh 22/12/2003 Hà Nội 41.42 Phạm Văn Đồng 42
44 Nguyễn Võ Thanh Nhàn Nữ Kinh 15/10/2003 Khánh Hòa 40.65 Phạm Văn Đồng 43
45 Lê Thị Hoài Trinh Nữ Kinh 03/04/2003 Khánh Hòa 40.63 Phạm Văn Đồng 44
46 Phạm Thị Cẩm Thúy Nữ Kinh 30/01/2003 Nghệ An 40.61 Phạm Văn Đồng 45
47 Trần Nguyễn Thu Thủy Nữ Kinh 31/07/2003 Khánh Hòa 40.61 Phạm Văn Đồng 46
48 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ Kinh 16/06/2003 Khánh Hòa 40.60 Phạm Văn Đồng 47
49 Võ Thị Tường Vy Nữ Kinh 14/04/2003 Khánh Hòa 40.60 Phạm Văn Đồng 48
50 Mai Thị Ngọc Nhung Nữ Kinh 31/08/2003 Khánh Hòa 40.59 Phạm Văn Đồng 49
51 Nguyễn Thành Huy Nam Kinh 09/03/2003 Khánh Hòa 40.57 Phạm Văn Đồng 50
52 Nguyễn Nhật Uyên Nữ Kinh 18/06/2003 Khánh Hòa 45.07 Nguyễn Văn Trỗi 1
53 Nguyễn Hoàng Xuân Diệu Nữ Kinh 17/11/2003 Khánh Hòa 45.06 Nguyễn Văn Trỗi 2
54 Nguyễn Trần Thanh Ngân Nữ Kinh 18/12/2003 Khánh Hòa 45.03 Nguyễn Văn Trỗi 3
55 Phan Thị Bảo Ngọc Nữ Kinh 04/12/2003 Khánh Hòa 45.03 Nguyễn Văn Trỗi 4
56 Uông Thị Thu Thảo Nữ Kinh 10/09/2003 Khánh Hòa 45.03 Nguyễn Văn Trỗi 5
57 Đồng Sỹ Anh Hiệp Nam Kinh 05/10/2003 Khánh Hòa 45.02 Nguyễn Văn Trỗi 6
58 Huỳnh Nhật Đông Ngân Nữ Kinh 12/05/2003 Khánh Hòa 45.01 Nguyễn Văn Trỗi 7
59 Phùng Hoàn Chiến Nam Kinh 04/01/2003 Khánh Hòa 45.01 Nguyễn Văn Trỗi 8
60 Phạm Chí Vinh Nam Kinh 03/01/2003 Khánh Hòa 45.01 Nguyễn Văn Trỗi 9
61 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Kinh 21/01/2003 Khánh Hòa 44.99 Nguyễn Văn Trỗi 10
62 Nguyễn Như Hoàng Minh Nam Kinh 22/06/2003 Hà Nội 44.96 Nguyễn Văn Trỗi 11
63 Nguyễn Tấn Đạt Nam Kinh 21/05/2003 Khánh Hòa 44.94 Nguyễn Văn Trỗi 12
64 Huỳnh Lê Anh Nam Kinh 07/07/2003 Khánh Hòa 44.93 Nguyễn Văn Trỗi 13
65 Nguyễn Thị Minh Thùy Nữ Kinh 10/06/2003 Khánh Hòa 44.93 Nguyễn Văn Trỗi 14
66 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ Kinh 29/04/2003 Khánh Hòa 45.15 Lý Tự Trọng 1
67 Trần Thị Kim Ngân Nữ Kinh 18/08/2003 Khánh Hòa 45.31 Lý Tự Trọng 2
68 Võ Đức Toàn Nam Kinh 05/04/2003 Khánh Hòa 45.24 Lý Tự Trọng 3
69 Đặng Hoàng Tuấn Nam Kinh 09/03/2003 Khánh Hòa 45.13 Lý Tự Trọng 4
70 Nguyễn Thị Ngọc Vy Nữ Kinh 30/03/2003 Khánh Hòa 45.21 Lý Tự Trọng 5
71 Lưu Thị Khánh Ngọc Nữ Kinh 14/06/2003 Khánh Hòa 45.17 Lý Tự Trọng 6
72 Nguyễn Quốc Thịnh Nam Kinh 28/09/2003 Quảng Ngãi 45.09 Lý Tự Trọng 7
73 Phạm Thị Hải Âu Nữ Kinh 08/11/2003 Nghệ An 45.07 Lý Tự Trọng 8
74 Võ Nguyên Trang Nữ Kinh 15/01/2003 Khánh Hòa 45.20 Lý Tự Trọng 9
75 Nguyễn Nam Anh Nữ Kinh 16/03/2003 Khánh Hòa 45.16 Lý Tự Trọng 10
76 Nguyễn Vũ Nguyệt Minh Nữ Kinh 20/02/2003 Khánh Hòa 45.25 Lý Tự Trọng 11
77 Nguyễn Đức Thiện Nam Kinh 17/04/2003 Khánh Hòa 45.06 Lý Tự Trọng 12
78 Võ Lê Hoàng Kim Nữ Kinh 28/01/2003 Khánh Hòa 45.24 Lý Tự Trọng 13
79 Lê Thị Ngọc Hoa Nữ Kinh 18/04/2003 Khánh Hòa 45.16 Lý Tự Trọng 14
80 Nguyễn Hải Ngọc Huyền Nữ Kinh 29/01/2003 Khánh Hòa 45.14 Lý Tự Trọng 15
81 Phạm Thanh Hương Nữ Kinh 15/11/2003 Khánh Hòa 45.02 Lý Tự Trọng 16

THCS Lam Sơn

Tin nổi bật

 • THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2023-2024
 • Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024
 • KINH NGHIỆM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIN 6 TẠI TRƯỜNG THCS LAM SƠN
 • KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG MÔN NGỮ VĂN TẠI TRƯỜNG THCS LAM SƠN
 • KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9 TẠI TRƯỜNG THCS LAM SƠN
 • Lễ Tổng kết năm học 2022-2023
 • Hội thi GV dạy giỏi THCS cấp TP năm học 2022-2023
 • Thống kê đăng kí dự thi vào các trường THPT công lập tuyển sinh năm học 2023-2024
 • CV 929: V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
 • VƯỜN RAU XANH- SẠCH TRƯỜNG EM
 • Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 • HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS LAM SƠN NĂM HỌC 2022 - 2023.
 • Chương trình ngoại khoá Chủ quyền Biển đảo Tổ Quốc – An toàn giao thông.
 • Tết Trung thu năm 2022 “Vui hội trăng rằm”
 • Lễ khai giảng năm học 2022-2023
 • Danh sách học sinh lớp 6 năm học 2022-2023
 • Quyết định về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 7 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm học 2022-2023
 • Danh mục SGK năm học 2022-2023
 • Đề thi minh hoạ tuyển sinh 10 năm học 2022-2023
 • Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
 • Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025
 • Thông báo: Ngày thứ hai 7/2/2022 học sinh toàn trường đi học trực tiếp 100%
 • Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025
 • Nội dung các bài học trực tuyến của các khối lớp 6-7-8-9 năm học 2021-2022
 • Thông báo : Danh sách học sinh khối lớp 6 năm học 2021 - 2022
 • Thông báo : Sách giáo khoa điện tử lớp 6 để phụ huynh và các em học sinh tham khảo
 • Giới thiệu bản mềm SGK từ lớp 1 đến 12 cho các em học sinh trong mùa dịch
 • Thông tư 22 : Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
 • Thông báo: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2021-2022 TẠI TRƯỜNG THCS LAM SƠN
 • THỰC HIỆN NGĂN CHẶN THÔNG TIN XẤU, ĐỘC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
 • Thông báo : Danh sách số báo danh và phòng thi tại các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022
 • Thứ 7 (ngày 15/05/2021): Nội dung bài giảng các môn còn thiếu chương trình
 • Thứ 5 (ngày 13/05/2021): Nội dung bài giảng các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • Thứ 6 (ngày 14/05/2021): Nội dung bài giảng môn Thể dục
 • Tạm dừng tổ chức thi thử vào lớp 10 năm học 2021-2022
 • V/v chỉ đạo hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trong tình hình dịch bệnh hiện nay
 • Thứ 4 (ngày 12/05/2021): Nội dung bài giảng các môn Hóa học, Sinh học, Ngữ văn
 • Danh sách thi tuyển 10 vào các trường THPT năm học 2021 - 2022
 • Thứ 3 (ngày 11/05/2021): Nội dung bài giảng các môn Công nghệ, Địa lý
 • Thứ 2 (ngày 10/05/2021): Nội dung bài giảng các môn GDCD, Lịch sử
 • Lịch kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020-2021
 • Hướng dẫn tổ chức thi thử vào lớp 10 năm học 2021-2022
 • Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ của Học kỳ II năm học 2020-2021
 • Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
 • Thông báo: Ngày 10/11/2020 HS nghỉ học để tránh bão số 12
 • VUI TẾT TRUNG THU VỚI “ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM”
 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TUẦN 1
 • Điểm chuẩn tuyến sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
 • Thông báo : Nhận đơn phúc khảo lớp 10 đến hết ngày 07/8/2020
 • HS khối 9 tham quan trường Cao Đẳng Nghề
 • Kế hoạch kiểm tra lại năm học 2019-2020
 • Ngày 03/8/2020 HS đến trường coi lịch ôn tập và kiểm tra lại
 • Điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021
 • Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020
 • Lễ ra trường của HS khối 9 năm học 2019-2020
 • V/v phát sóng Chương trình “Hè vui khỏe năm 2020”
 • Thứ 6 (ngày 16/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Tin , Thể dục
 • Thứ 5 (ngày 16/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Công nghệ , Sinh , Mĩ thuật
 • Thứ 4 (ngày 15/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Lí , Hóa , GDCD
 • Thứ 3 (ngày 14/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Anh, Sử , Địa
 • Thứ 2 (ngày 13/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Toán , Văn , Nhạc
 • Thứ 5 (ngày 09/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Công nghệ , Sinh , Mĩ thuật
 • Thứ 6 (ngày 10/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Tin , Thể dục
 • Thứ 4 (ngày 08/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Lí , Hóa , GDCD
 • Thứ 3 (ngày 07/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Anh, Sử , Địa
 • Lịch học các môn học kì II và địa chỉ email của GVBM
 • Thứ 2(ngày 06/04/2020): Nội dung bài giảng các môn Toán , Văn , Nhạc
 • Điều chỉnh khung chương trình dạy học năm học 2019-2020
 • Bài giảng môn Ngữ văn 9 trên truyền hình KTV lần 1, 2 , 3 và 4
 • Bài giảng môn Toán 9 trên truyền hình KTV lần 1, 2 và 3
 • Lịch phát sóng ôn tập Toán, Anh , Ngữ Văn lớp 9 trên kênh KTV
 • Bài giảng môn Tiếng Anh 9 trên truyền hình KTV ngày 31/3/2020
 • Đề cương và bài tập của các môn Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, Sinh các khối 6,7,8,9 (lần 3)
 • Bài giảng môn Tiếng Anh 9 trên truyền hình KTV
 • Thông báo PHHS làm cam kết để khi nào HS đi học lại thì nộp cho GVCN.
 • Đề cương và bài tập của các môn Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa các khối 6,7,8,9 (lần 2)
 • Từ ngày 16/3, tổ chức dạy học trên sóng truyền hình KTV cho học sinh lớp 9 và 12
 • Thông báo học sinh nghỉ học từ ngày 13/3/2020 cho đến khi có thông báo mới
 • Giới thiệu chương trình truyền hình Lớp học không khoảng cách-HOCMAI- VTC
 • Đề cương và bài tập của các môn Toán, Văn, Anh các khối 6,7,8,9
 • Thông báo học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 cho đến hết tháng 02/2020
 • Thông báo học sinh đi học lại từ thứ 2 ngày 17/02/2020
 • Tập huấn kĩ năng phòng chống dịch bệnh Covid 19
 • Thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02/2020
 • Phương thức tuyển sinh 10 năm học 2020-2021
 • HỘI THAO CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2019 LẦN THỨ 1
 • Tuyên truyền về chủ quyền biên giới biển đảo năm 2019
 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020
 • Lễ khai giảng năm học 2019-2020
 • CẦN TUYỂN 01 GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG MÔN TIN HOẶC TOÁN TIN
 • Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 trường Lê Quý Đôn nh 2019-2020
 • Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 nh 2019-2020
 • Điểm thi vào lớp 10 Khánh Hòa đã được công bố ngày 17/6/2019.